ยืนยันการชำระเงิน

ทางทีมงานได้รับการชำระเงินของทานเรียบร้อยแล้ว หลังจากทีมงานตรวจสอบจะทำการส่งอีเมลยืนยันให้อีกครั้ง