1. เลือกกิจกรรม

เลือกกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วม และระบุจำนวนในหน้า กิจกรรมทั้งหมด

2. รายละเอียดกิจกรรม

ตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรม หากต้องการลงทะเบียนให้กดที่ปุ่ม “BOOK NOW” หรือ “ลงทะเบียนเข้างาน”

3. เลือกประเภทบัตร

เลือกประเภทบัตรที่ท่านต้องการลงทะเบียน และจำนวน หลังจากนั้นกดที่ปุ่ม “BOOK”

4. ตรวจสอบรายการ

ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้า ตะกร้าสินค้า โดยสามารถแก้ไขจำนวนบัตรที่ต้องการ และกด ปรับปรุงสินค้าในตะกร้า หลังแก้ไขจำนวนทุกครั้ง หากมีคูปองส่วนลดให้กรอกรหัสใส่ในช่อง รหัสคูปอง และกด ใช้คูปอง เมื่อตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อยให้คลิกที่ปุ่ม สั่งซื้อและชำระเงิน

5. ข้อมูลผู้ซื้อ

กรอกรายละเอียดของผู้ซื้อบัตร กรณีที่ต้องการใบเสร็จไม่ตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อโปรดระบุในช่อง “ข้อมูลเพิ่มเติม” 

6. ข้อมูลผู้เข้าร่วม

เมื่อเลื่อนลงมาให้ท่านกรอกข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน (หากท่านซื้อมากกว่า 1 ใบ กรุณาระบุข้อมูลแยกรายบุคล) และกดที่ปุ่ม “สั่งซื้อ”

7. แจ้งชำระเงิน

ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดการซื้อ และช่องทางการชำระเงิน หลังจากท่านทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ แจ้งชำระเงิน หมายเลขคำสั่งซื้อสามารถตรวจสอบได้จากอีเมลที่ท่านได้รับ

8. E-Ticket

หลังจากทางทีมงานตรวจสอบการชำระเงินแล้วทานจะได้รับอีเมล์ E-Ticket สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม